Zajímavé odkazy

zde shromažďujeme odkazy na další iniciativy, abychom naše úsilí vzájemně provázali.

Dostupnost bylinných přípravků vycházejících ze staletími prověřených tradičních medicín bohužel neohrožuje pouze na první pohled nelogicky aplikovaná legislativa určená pro geneticky modifikované organismy. V oblasti potravin jsme v minulých letech přišli například o podběl; nadále se objevují celkem silné tlaky na odstranění třezalky - to jen abychom jmenovali ty nejznámější případy.

Bohužel příznivci přírodních prostředků nevystupují při obraně svých nástrojů příliš hlasitě a koordinovaně, takže vývoj má tendenci se ubírat směry, které bylinkám příliš nepřejí.

Provozujete-li nějakou obdobnou iniciativu či víte o nějaké další, kterou byste zde v odkazech rádi viděli, napište nám.

Výzva proti institucionalizaci přístupu k rostlinným léčivým zdrojům v EU

Cílem iniciativy Nedejmesipřírodu.cz je oslovit české zákonodárce, odbornou i laickou veřejnost a upozornit na nerozumnost této protibylinné legislativy, na její negativní dopad na zdraví a na obrovské ekonomické škody, které tato legislativa napáchá.

Nedejme si přírodu

Alliance for Natural Health Europe (ANH-Europe)

Přirozené zdraví je o zdravotní péči, která respektuje dědictví naší evoluce. Spočívá v přístupu, který je v souladu s přírodou, nikoliv proti ní. ANH podporuje a ochraňuje přirozené zdraví, povzbuzuje k osobní zodpovědnosti a svobodné volbě v oblasti zdravotní péče. Vede mezinárodní kampaně o zachování individuálního práva na zajišťování zdraví přirozenými přírodními metodami.

ANH Associate Member Innovators Club

European Benefyt Foundation (EBF)

EBF usiluje o vytvoření takového legislativního rámce pro tradiční bylinné přípravky, který bude při respektování jejich specifik vytvoří funkční prostředí pro jejich výrobu, distribuci i užívání na území EU.

European benefyt foundation

Sametové posvícení

Satirický průvod masek se hravě a inteligentně vyjadřuje k současným společenským problémům. Průvodu se účastní nejrůznější občanské iniciativy a spolky, které pomocí masek v nadživotní velikosti zhmotňují palčivá témata, kterými se dlouhodobě zabývají, nebo která se jich momentálně dotýkají. Vždy v den boje za svobodu a demokracii (17. listopadu) satirou bojuje proti nesvobodě a populismu všeho druhu. Namísto frustrace a rezignace tak skrze sdílenou kreativitu šíří radost a zájem o veřejné dění.