Coriolus není geneticky modifikovaný organismus!

V posledních několika letech straně establishmentu jednotlivých členských zemí i celé Unie začaly sílit snahy o aplikaci Nařízení o potravinách nového typu (258/1997/ES) do oblasti regulace využívání přirozených, genetickým inženýrstvím jinak nepozměněných darů naší planety Země. To je na tradiční byliny, houby, řasy, případně též živočišné produkty či minerály, jejichž užívání ku zdravotnímu prospěchu je v jiných koutech světa velmi dobře ověřeno a zdokumentováno po mnoho stovek, často i tisíců let.

Co jsou to GMO?

GMO, geneticky modifikované organismy, jsou takové, jejichž genetický materiál byl úmyslně změněn, a to způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací. (Více naleznete na české Wikipedii)

Evropská unie reguluje uvádění GMO na trh

Uvádění GMO na trh EU regulovalo Nařízení o potravinách nového typu (258/1997/ES), které historicky vzniklo v reakci na snahu jedné firmy prosazovat v EU jedno osivo. Zákonodárci EU si tehdy, možná z nedostatku času, velmi usnadnili práci s cizelováním definice podstaty GMO, když relativně ne zcela přesné formulace doplnili o časový test dostupnosti posuzované látky na trhu EU po dobu 15 let před rokem 1997, a to ve významném množství.

Originálně se tedy Nařízení o potravinách nového typu vztahovalo a cílilo na geneticky modifikované organismy a produkty z nich vyrobené. Geneticky modifikované potraviny byly však z působnosti nařízení (ES) č. 258/1997 vyjmuty a jsou upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 18. 4. 2003. A od této doby se rovněž datují snahy aplikovat původní Nařízení o potravinách nového typu do nových oblastí.

Uvedené snahy nejenže odporují zdravému rozumu, nýbrž jsou v rozporu i s původním legislativním záměrem, neboť kdyby byli legislativci bývali chtěli toto nařízení aplikovat i do oblasti přirozeně se vyskytujících organismů využívaných ve výživě obyvatelstva, jistě by zároveň v textu nařízení zajistili vznik nějakého úřadu, který by stav v EU před rokem 1997 validně zjišťoval, protože jinak by takovým opomenutím zapříčinili porušení základních požadavků na legislativu - aplikovatelnost a transparentnost, což by mělo za následek zneplatnění vytvořeného nařízení.

Ministerstvo zdravotnictví přejímá zmíněné nařízení

Pro zcela nepřijatelné vytlačování osvědčených přírodních prostředků z výživy obyvatelstva využívá bohužel předmětné nařízení též české Ministerstvo zdravotnictví. Silné hlasy zdůrazňující jinou povahu GMO potravin oproti potravinám z přírodních zdrojů se neozývají jen na Západě. Jak je tedy možné, že establishment většiny států světa nevidí mezi nimi rozdíl, případně oba typy posuzuje podle stejné legislativy?

V boji nejsme sami

Následující odkazy proto vnímejte jako naši zoufalou snahu dále šířit informace o podstatě nesmírného rozdílu mezi potravinami pocházejícími z osvědčených darů naší planety Země, resp. konvenčních způsobů produkce potravin, oproti novodobým výstupům genetického inženýrství.

1. Slovenská petice za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organismů

... včetně velkého množství doprovodných informací

Martin Chudý: "Mám sen, sním o tom, že jednou budeme moci já, moje děti, moje rodina a všichni lidé na tomto světě konzumovat tak zdravé a výživné potraviny, jako konzumovali moji prarodiče před 50 a více lety. Věřím, že když spojíme svoje síly, můj sen se může stát už brzy realitou."

2. Co je špatně na našem potravinářském průmyslu - Birke Baehr

V Americe chápou rozdíl mezi mezi GMO a běžnými potravinami jedenáctiletí kluci...

3. Řekněte ne GM

GM (genetické modifikace) představují pravděpodobně největší nekontrolovaný experiment, který kdy lidstvo provádělo. Bylo již mnohokrát doloženo, že předpoklad o tom, že GM plodiny jsou "v podstatě rovnocenné" svým geneticky nemodifikovaným protějškům, je mylný. Navíc je tato skutečnost opakovaně dokládána velkým a stále rostoucím počtem genetiků a molekulárních biologů z celého světa.

4. NENECHTE SE OPÍT ROHLÍKEM A BOJUJTE ZA SVÁ PRÁVA. PRO VŠECHNY PĚSTITELE A ČESKÉ ZAHRÁDKÁŘE

Tlak na snižování diverzity používaných osiv dobře sledujeme i v EU, kde nedávno v médiích proběhly informace, že i Evropská Komise pracuje na návrhu zákona, který by v podstatě zakazoval šíření osiva mezi drobnými zemědělci i běžnou populací. Samozřejmě se objevují i střízlivé hlasy, že situace nebude tak horká, že téměř vše se děje ku prospěchu věci, že v zásadě nikdo ohrožen není. Bohužel to připomíná situaci z 90. let, kdy se konejšila veřejnost tehdy též nejspíš upřímně a pravdivě předkládaným chlácholením, že dané nařízení o potravinách nového typu se rozhodně "nikdy nebude týkat ničeho jiného než GMO", zatímco nyní je toto nařízení užíváno k zamezování dostupnosti ověřených přírodních potravin či doplňků z jiných koutů planety Země obyvatelstvu EU. A jelikož potraviny sdílejí s běžným (tj. neGM) osivem nepatentovatelnost, bude vždy na straně roztříštěných přívrženců přírodě blízkých řešení chybět ekonomická síla, kterou jinak disponují držitelé patentovaných "variant". Už jen proto je třeba být obezřetný, vše si několikrát ověřit a ani pak raději nepolevovat s pozorností, mj. proto, že současný "návrh" může být značně odlišný od toho, co pak bude schváleno...

5. ‘Stop GMOs’: Russian scientists urge 10-year ban on all GMO products